Động từ tiếng Anh là gì?

Động từ tiếng Anh là gì?

Động từ tiếng Anh là từ chỉ hành động hoặc trạng thái của chủ ngữ. Mọi câu đều phải có động từ. Nó có thể là một từ đơn hoặc một ngữ động từ. Cụm động từ (verb phrase) là một nhóm từ …

Ngữ pháp

Trắc nghiệm

Ứng dụng học tiếng Anh miễn phí tốt nhất hiện nay

Ứng dụng học tiếng Anh miễn phí tốt nhất hiện nay

Duolingo là một ứng dụng học tiếng Anh miễn phí hàng đầu hiện nay trên thế giới. Không chỉ …

Kiểm tra thị giác của bạn

Kiểm tra thị giác của bạn

Top